Japania ry Finland
Japania ry:n toiminta on päättynyt. Näitä sivuja ei enää päivitetä.
  Pro Japania -risteilyseminaari 2009 - Raportti

RAPORTTI JAPANIA KAUTTA SUOMEN PROJEKTIN 2004-2009 PÄÄTÖSSEMINAARISTA

  1. Projektin päätösseminaari – Pro Japania 2009 – pidettiin lauantaina 10. lokakuuta 2009 Viking Linen M/S Xprs –aluksella reitillä Helsinki-Tallinna-Helsinki.
  2. Osallistujat: Heikki Mallat (pj.); Liisa Rantavaara (siht.); Anja Henttonen; Leevi Röytiö
  3. Todettiin Fin-Nippon –lehden 3/2009 mukaisesti Japania kautta Suomen –projektin käynnistyminen 2004 ja sen puitteissa vuosittain pidetyt Pro Japania –seminaarit.
  4. Projektin tavoitteena olleen alan yhteistyön kehittämisen osalta todettiin tietoisuuden Japani-orien- toituneista harrastus-, kulttuuri- ja ystävyysyhdistyksistä, ystävyyskaupungeista ja –kunnista sekä muista tahoista ja yksityishenkilöistä lisääntyneen sekä yhteydenpidon niiden välillä tiivistyneen. Projektin Pro Japania –seminaareihin osallistuneita on ollut eri puolilta Suomea, yhteensä noin kaksi sataa henkilöä, ja Japanista 22 henkilöä.
  5. Alan varsinainen yhteistyö operatiivisella tasolla ja verkottuminen ei Japania kautta Suomen –projektin päätösseminaariin osallistuneiden näkemyksen mukaan ole vuosien mittaan juurikaan ole edistynyt.
  6. Japania kautta Suomen –yhteistyön kehittämisprojektin 2004-2009 pääsaavutukseksi kirjattiin laaja peri- aatteellinen yksimielisyys siitä, että Japani-orientoitunut kansalaistoiminta tarvitsee Suomeen ammatti- maisesti hoidetun ja koko valtakuntaa palvelevan Japania-keskuksen tai vastaavan palveluyksikön. Uu- simman tiedon – Japanin suurlähettiläs Hiroshi Maruyaman haastattelu 31.8.2009, joka julkaistaan Fin- Nippon –lehdessä 4/2009 – mukaan Japanilla ei ole suunnitelmia kulttuurikeskuksen perustamiseksi Suo- meen. Perustamisratkaisu on niin ollen suomalaisten käsissä.
  7. Suomalaisesta näkökulmasta ratkaisuksi palvelukeskuksen perustamisessa on nähty säätiön muodosta- minen. Hanke on kuitenkin aivan alkutekijöissään.
  8. Alaa eheyttämään pyrkinyttä Japania kautta Suomen –projektia pidettiin päätösseminaarissa vaivannäön arvoisena hankkeena, jonka pääasialliset kulut tulivat osallistujilta ja niiden lisäksi eri vuosina tarvitut lisä- kulut Japania ry:ltä.
  9. Päävastuun Japania kautta Suomen –yhteistyön kehittämisprojektin suunnittelusta ja johtamisesta kan- toi Heikki Mallat ja seminaarien käytännön järjestelyistä Liisa Rantavaara. Puheenjohtajina toimivat muun muassa Merja Karppinen, Fredrik Forsberg ja Markku Heiskanen. Seminaareista raportoivat Arto Teräs (2004, 2005 ja 2007), Mirja Koskivirta (2006) ja Ulla Koskivirta (2008). Päätösraportin on laatinut Heikki Mallat.
  10. Kiitos kaikille hankkeeseen vuosien mittaan osallistuneille ja /tai siihen myötävaikuttaneille!

Viking Line, M/S Xprs: 10.10.2009.

JAPANIA RY

 

Japanian yhteystiedot