Japania ry Finland
Japania ry:n toiminta on päättynyt. Näitä sivuja ei enää päivitetä.
  Pro Japania risteilyseminaari 2006

Muistio: Pro Japania risteilyseminaari 'Japania kaikille' 1. - 2.9.2006

Läsnä: Mirja Ali-Mattila, Anja Henttonen, Kaisa Klemola, Hanna Koskivirta, Mirja Koskivirta (sihteeri), Ulla Koskivirta, Pekka Kohvakka, Sisko Kohvakka, Hannu Kärkkäinen, Anna-Liisa Lavila, Heikki Mallat (seminaarivastaava), Heikki Markkanen, Kaija Markkanen, Niko Mäkinen, Anna-Liisa Pennanen, Liisa Rantavaara (risteilyemäntä), Paula Romula, Kalle Saarinen, Ulla Salo-Pulliainen

Tavoite 1: Kattavan, säännöllisesti ilmestyvän, lehden saaminen alalle

Lähtökohta:

 • Ystävyysyhdistyksillä on omat lehtensä (Fin-Nippon, Jäsenlehti ja TOMO), samoin kamppailulajiseuroilla, lisäksi Japanin suurlähetystöllä Nipponia-lehti ym.
 • Japanissa ilmestyy useita Suomesta kertovia ja ammattimaisesti julkaistuja japaninkielisiä lehtiä, mutta Suomessa ei yhtään vastaavan tasoista Japanista suomenkielellä kertovaa lehteä.
 • Kattava alan julkaisu puuttuu.

Ratkaisuehdotuksia:

 • Pitäisi saada yhdistettyä eri yhdistysten jäsenlehdet ja löytää osaavia henkilöitä toteuttamaan lehteä.
 • Lopettaa nykyisten lehtien julkaiseminen ja aloittaa uusi lehti tyhjältä pöydältä.
 • Asiantuntijatoimikunnan perustaminen.
 • Osuuskunnan tai osakeyhtiön perustaminen (arvonlisävero).
 • Lehden tarkoitus olisi kertoa Japanista suomalaisille (suomeksi). Lehdessä olisi syventävää asiantuntijatietoa Japanin kulttuurista ym. sekä eri yhdistysten omat palstat (tapahtumatietoja ym.)
 • Lehden lisäksi toivottiin yhteistä Japani-portaalia, jossa olisi hyvät sisäiset linkitykset ja tapahtumat ajan tasalla.
 • Pitäisi saada kaikki mahdolliset tahot yhteisen pöydän ääreen neuvottelemaan yhteistyöstä (voisi esim. järjestää jonkin yhteisen tapahtuman).
 • Keskusteltiin henkilöistä, jotka voisivat viedä asiaa eteenpäin.
 • Paikalliset yhdistykset voisivat markkinoida lehteä omilla paikkakunnillaan.

Tavoite 2: Japanin kulttuurikeskuksen perustaminen Suomeen 9.9.2009 mennessä

Lähtökohta:

 • Japania ry:n kirjasto tarvitsisi vakinaisen paikan, jossa se olisi kaikkien käytettävissä.
 • Veikko Polameren kirjasto tarvitsisi uuden sijoituspaikan. Tällä hetkellä se on Japanin suurlähetystön tiloissa.
 • Tietopalvelu pitäisi hoitaa keskitetysti ja ammattimaisesti.
 • Vastavuoroisuus: Japanissa on Suomen kulttuuri-instituutti, mutta Suomessa ei ole vastaavaa.
 • Suurlähetystöä pidetään tavallisen kansalaisen näkökulmasta vaikeasti lähestyttävänä.

Ratkaisuehdotuksia:

 • Kansalaistoimikunnan perustaminen viemään asiaa eteenpäin.
 • Keskusteltiin henkilöistä, joita voisi pyytää hankkeen johtoryhmään.
 • Yhteistyö Japanin suurlähetystön kanssa.
 • Rahoitus yksityisiltä tahoilta. Pyritään saamaan rahoitusta sekä Suomesta että Japanista.
 • Japanilaiset Suomessa toimivat yritykset pitäisi saada mukaan hankkeeseen.
 • Kulttuurikeskuksen tulisi tarjota tietoa Japanista, kirjasto- ja tietopalvelua, Japani-aiheisten kirjojen ym. myyntiä (Japaniatori), mahdollisesti näyttelyjä. Keskuksessa pitäisi olla palkattu henkilökunta.
 • Ehdotettiin visioiden, strategioiden ja resurssien kirjaamista jatkokäsittelyn pohjaksi sekä yhteistyökumppaneiden hankkimista.
 

Japanian yhteystiedot