Japania ry Finland
Japania ry:n toiminta on päättynyt. Näitä sivuja ei enää päivitetä.
  Ideoita Japania kautta Suomen -yhteistyön kehittämiseksi

Muistio: Pro Japania -risteilyseminaari 30.9.-2.10.2005 / Arto Teräs
(Muistio tulostettavassa pdf-muodossa)

Ideoita Japania kautta Suomen -yhteistyön kehittämiseksi

Läsnä: Ulla Koskivirta, Matti Linkola, Heikki Mallat, Tarja Mäkelä, Marita Naskali, Liisa Rantavaara, Päivi Repo, Leevi Röytiö, Arto Teräs ja Sari Wallden.

Tavoite 1: Paikallistason toiminnan aktivointi.

Toimenpide-ehdotus: Etsitään kultakin alueelta olemassaoleva yhdistys tai yhteyshenkilö, jonka yhteystiedot saa julkaista. Kehotetaan kyseisellä alueella olevia Japanista kiinnostuneita ottamaan yhteyttä häneen.

  • Japania ry lähettää jäsenpostituksen yhteydessä listan paikallisista yhdistyksistä ja yhteyshenkilöistä. Muille valtakunnallisille yhdistyksille suositellaan samaa.
  • Myös alueellisesti kohdennettuja sähköpostiviestejä jäsenrekisterin tietojen perusteella voidaan lähettää.
  • Myös budo-yhdistykset, kaupunkien ja kuntien ystävyystoiminta sekä Japani-aiheiset laitokset lisätään luetteloon.

Tavoite 2: Jäsenten osaamisen ja tietämyksen parempi hyödyntäminen ristiin eri yhdistysten ja alan muiden toimijoiden välillä.

Toimenpide-ehdotus: Perusteilla oleva Pro Japania -osuuskunta kokoaa ja ylläpitää tietokantaa Japani-osaajista. Ylläpidetään listaa osaamisalueista, joita koskevien hakusanojen alta löytyvät kunkin alan osaajat kautta maan.

  • Tietokanta on julkinen, kuka tahansa voi katsoa listoja tai tehdä hakuja. Kantaan lisättäviltä henkilöiltä, yhteisöiltä ja yrityksiltä kysytään suostumus tietojen julkaisuun.

Tavoite 3: Yhteistyötä koskevan keskustelun jatkaminen mahdollisimman kattavasti

Toimenpide-ehdotus: Osallistumiskutsu seuraavaan asiaa käsittelevään Pro Japania -seminaariin syksyllä 2006.

Tavoite 4: Japanista kiinnostuneet löytävät tietoa ja käyvät tapahtumissa yhdistysrajojen yli

Toimenpide-ehdotus: Parannetaan tiedotusta ja lisätään yhteistyötä erityisesti suurtapahtumien järjestämisessä.

  • Koordinointi yhdistysten välillä toimintasuunnitelmia laadittaessa.
  • Tapahtumatiedotus kaikista alan tapahtumista - joko keskitetysti tai olemassa­olevia jäsentiedotuskanavia hyödyntäen.
  • Yhteinen osallistuminen matkamessuille.

Tavoite 5: Japanista kiinnostuneiden kysymyksiin pystytään vastaamaan

Toimenpide-ehdotus: Kootaan luettelo yleisimmistä kysymyksistä ja vastauksista (FAQ). Laaditaan matka-info.

Tavoite 6: Suomi-Japani-akselin yhteydenpidon kehittäminen

Toimenpide-ehdotus: Välitetään Suomi-tietoutta Japanissa sijaitseville Suomi-yh­distyksille Suomen Japanissa sijaitsevan kulttuuri-instituutin kautta tai muuten. Kootaan materiaalipaketti Suomesta kiinnostuneille japanilaisille ja keskitetty luettelo alan toimijoista Suomessa.

 

Japanian yhteystiedot