Japania ry Finland
Japania ry:n toiminta on päättynyt. Näitä sivuja ei enää päivitetä.
  Fin-Nippon Pro Japania n:o 4/2008 - pääkirjoitus

Japanin kieli ja me?

Fin-Nippon -lehti julkaisee tässä numerossa Japanin kielen ja kulttuurin opettajain yhdistyksen eli JOY:n 15-vuotishistoriikin. Kirjoittaja on yhdistyksen sihteeri Pirjo-Riitta Kuusikko.

JOY on toiminut toiminut aktiivisesti koko olemassaolonsa ajan ja pyrkinyt monin eri keinoin edistämään Japanin kielen ja kulttuurin opetuksen tarjontaa ja tasoa. Jäsenmäärältään 38 opettajan yhdistykseksi kasvanut JOY on tätä nykyä sinänsä varteenotettava tekijä, mutta ongelmiakin sillä on. Niihin kuuluvat kouluttajien heterogeenisyys ja tasokriteerien puute. Yhden opettajan peruskurssi on toiselle opettajalle vain johdanto. Ja kaiken kaikkiaan itse kukin kouluttaja on itseoppinut. Alalle ei voi kouluttautua Suomessa.

Järjestäytyneen Japanin kielen ja kulttuurin koulutustoiminnan rinnalla on villejä kouluttajia, jotka toimivat "mutu"-tuntumalla. Soisikin todella, että oppilaitokset kiinnittäisivät huomiota alan kouluttajia valitessaan ehdokkaaksi tarjoutuvan henkilön pätevyyteen. JOY:n jäsenyys on suositus sinänsä.

Myös opetusmateriaalit ovat ongelma. Historiikki mainitsee Tadaaki Kawatan 1970-luvulla kirjoittamat opetusmonisteet, mutta esimerkiksi Takako Karppisen Japanin alkeet (Finn Lectura Oy) ja Heikki Mallatin Doozo - Japanin kieltä ja kulttuuria (Yle) jäävät historiikissa mainitsematta. Sama koskee Junichiro Okuran Japanin opetusmonisteita, joita hänen tiedetään julkaisseen TKK:ssa ja tulossa olevaa uutta opetusmateriaalia, jonka julkaisemiseen Okura-sensei on saanut Sasakawa-säätiön apurahan.

Suorastaan ikuisuusasiaksi ovat muodostuneet materiaalit, joiden avulla voisi opiskella japanin kielen hiragana- ja katakana -tavumerkit sekä kiinalaisperäiset kanji-sanamerkit. Kategoriaan kuuluu niin ikään suomi-japani ja japani-suomi sanakirja. Yritelmiä on ollut, mutta se oikea puuttuu yhä.

Fin-Nippon -lehti kertoo tässä numerossaan myös tulossa olevasta muutoksesta japanilaisille pakollisista kanji-sanamerkeistä. Määrää on tarkoitus lisätä 186:lla nykyisestä 1945:stä. Toisaalta harkinnassa on myös muutaman kanji-sanamerkin poistaminen. Lopullinen päätös asiassa tehdään julkisuudessa olleen tiedon mukaan helmikuussa 2009.

Heikki Mallat (23.11.2008)

 

Japanian yhteystiedot