Japania ry Finland
Japania ry:n toiminta on päättynyt. Näitä sivuja ei enää päivitetä.
  Fin-Nippon Pro Japania n:o 1/2008 - pääkirjoitus

Kohti tavoitetta

Yli sata suomalaista ja japanilaista ilmaisi tukevansa Japanin kulttuurikeskuksen perustamista Suomeen. Fin-Nippon eBullletinin kyselyyn toukokuussa vastanneista keskuksen perustamisen kannalla oli 113. Sitä vastusti 3. Elokuun puolivälissä Viking Linen Gabriellalla pidettävältä Pro Japania -risteilyseminaarilta odotetaankin hanketta eteenpäin vieviä päätöksiä.

Tavoitetta kohti on edetty Japania ry:n vuonna 2004 käynnistämän "Japania kautta Suomen" -yhteistyön kehittämisprojektin tilaisuuksissa. Ensi askel otettiin Museokeskus Vapriikissa Tampereella elokuussa neljä vuotta sitten 70 alan avainhenkilön voimin. Seminaarin esiintyjät olivat senaattori Marutei Tsurunen Japanin parlamentin ylähuoneesta, professori Reijo Vihko Sasakawa-säätiöstä, filosofian tohtori Heikki Mäkipää Suomen Japanin Instituutista ja hallitusneuvos Fredrik Forsberg opetusministeriöstä. Seminaarin puheenjohtajana toimi kauppatieteiden tohtori Merja Karppinen Helsingin kauppakorkeakoulusta. Tietoisuus Suomi-Japani -yhteyksistä ja alan toimijoista eri puolilla Suomea parani ja syntyi uudenlaista yhteydenpitoa.

Sittemmin keskustelu on jatkunut Pro Japania -risteilyseminaareissa, joita on pidetty vuosina 2005, 2006 ja 2007. Muistiot löytyvät Japania ry:n verkkosivuilta. Viimeisimpään niistä on kirjattu kaksi tavoitetta: Japanin kulttuurikeskuksen perustaminen Suomeen ja siihen liittyen alaa kattavan Suomi-Japani -lehden aikaansaaminen.

Kysymystä "Miksi?" valottavat monet kymmenet Fin-Nippon eBulletinin kyselyyn tulleet "Kyllä"-vastausten perustelut, jotka julkaistaan toisaalla lehdessämme. Lukuisista syistä yleisin on suomalaisten ja japanilaisten kasvanut kiinnostus toistensa kulttuureja kohtaan — kiinnostus, jota ei nykyisin palvelurakentein pystytä hoitamaan tyydyttävällä tavalla.

Entä sitten "Miten?". Periaatteessa ratkaisu on selvä jo etukäteen. On muodostettava säätiö, joka sitten perustaa Japanin kulttuurikeskuksen Suomeen. Keskus puolestaan ryhtyy yhtenä toimintamuotonaan julkaisemaan Suomi-Japani -lehteä. Sinänsä helpolta kuulostava ratkaisu lienee silti käytännössä monen kädenväännön päässä. Vaikeudet ovat kuitenkin sitä varten, että ne voitetaan. Kaiken kaikkiaan päätökset on syytä tehdä mahdollisimman laajan yksimielisyyden vallitessa.

Heikki Mallat (19.5.2008)

 

Japanian yhteystiedot