Japania ry Finland
Japania ry:n toiminta on päättynyt. Näitä sivuja ei enää päivitetä.
  Fin-Nippon Pro Japania n:o 2/2007 - pääkirjoitus

Japania ry:n syyskokous

Japania ry:n syyskokous 2007 pidetään syyskuun puolivälissä Helsingissä. Kino Engel 1:een kokoontuvat jäsenet saavat käsiteltäväkseen vuoden 2008 toimintasuunnitelman ja talousarvion, tekevät henkilövalintoja ja hyväksyvät kaksi lausuntoa. Päätteeksi katsotaan anime "Maameren tarinat".

'Rotan' vuoden 2008 toimintasuunnitelma jatkaa hallituksen esittämässä muodossa tähänastisia linjauksia. Jäsenet saavat uudet jäsenkorttinsa ja tiedot jäseneduista. Yhteydenpitoa hoidetaan internetin; Fin-Nippon eBulletinin ja FNeB Printin välityksellä sekä järjestämällä 'Avoimet ovet' -päiviä. Koulutus- ja harrastustoiminta jatkuu, samoin jäsen- ja yleisötilaisuudet. Jäsenmatkoja Japaniin tarjotaan keväällä ja syksyllä. Japania kautta Suomen -yhteistyön kehittämisprojekti 2004-2009 jatkuu - Pro Japania -risteilyseminaari pidetään elokuussa. Tammikuussa osallistutaan matkamessuille. Ollaan mukana myös muiden alan toimijoiden järjestämissä yhteistyöhankkeissa.

Uutta toimintasuunnitelmassa on pyrkimys avata kirjasto- ja tietopalvelu uudelleen sekä käynnistää paikallistoiminta.

Talousarvion 2008 tulopuolen arvioidaan olevan jäsenmaksujen osalta samaa suuruusluokkaa kuin vuonna 2007, jolloin henkilö- ja yhteisöjäsenmaksuja tulee kertymään noin 18.000 euroa. Jäsenmaksuihin ei esitetä muutoksia. Avustusten suhteen hallituksen budjettiesitys on 2.000 euroa edellisvuotta optimistisempi. Vuoden 2008 tavoite on 16.000 euroa. Menopuoli koostuu toimitilan ja järjestötoiminnan kuluista.

Osa tähän asti Japania ry:n piirissä hoidetuista toiminnoista ulkoistetaan. Tähän ryhmään kuuluvat Fin-Nippon -lehti, Japaniatori, jäsenmatkat ja kielikurssit. Syitä ulkoistamiselle on kaksi: toinen on toimintojen hoidon tehostaminen, toinen verottajan ohjeiden noudattaminen.

Erityistä mielenkiintoa herättävät syyskokouksen henkilövalinnat. Onnistutaanko kolmannella yrittämällä valitsemaan Japania ry:lle puheenjohtaja ja muut säännöissä mainitut luottamushenkilöt? Sopii toivoa parasta!

Lausunot koskien Japanin kulttuurikeskuksen perustamista ja Suomi-Japani -kulttuurilehden ilmestymisen varmistamista ovat Japania ry:n puheenvuoro alaa koskevassa tulevaisuuskeskustelussa.

Heikki Mallat (20.8.2007)

 

Japanian yhteystiedot