Japania ry Finland
Japania ry:n toiminta on päättynyt. Näitä sivuja ei enää päivitetä.
  Fin-Nippon Pro Japania n:o 1/2007 - pääkirjoitus

Enemmän Japania!

Ajallemme tyypillinen ilmiö on, että asiasta kuin asiasta pitää saada irti enemmän ja heti. Myös Japanista kiinnostuneiden osalta tilanne on sama: meistäkin löytyy ahneutta ja kärsimättömyyttä.

Japania ry:ssä on tiedostettu ajan henki. Yhdistyksen kuluvan vuoden teemaksi on hyväksytty "Enemmän Japania!". Se luo mielikuvan, että tarjolla on Japani-aiheisia tapahtumia ja toimia aiempaa enemmän ja että yhdistys myös vastaa huutoonsa.

Japania ry:n jäsenet ja yhdistyksen vaikutuspiiriin kuuluvat saavat ihan oikeasti runsaasti sekä Japani-aiheista toimintaa että Japania käsittelevää tapahtumatietoa. Vuonna 2006 yhdistys tavoitti tavalla tai toisella useita kymmeniätuhansia henkilöitä, joista yhdistyksen jäseneksi asti ylsi runsaat 1.400 henkilöä ja lähes 40 yhtiötä tai muuta yhteisöä. Toimintakertomus 2006 kertoo asiasta tarkemmin.

Toisaalta on sitten niinkin, että vapaaehtoistyönä Helsingistä käsin keskitetysti hoidettu yhdistys lyö laimin jäseniään Rovaniemellä, Jyväskylässä, Turussa, Haminassa jne. Itsensä laiminlyödyksi voi kokea moni myös pääkaupunkiseudulla - ja jopa Helsingissä - asuva. Japania ry:n kyky järjestää tapahtumia ja toimintaa paikallistasolla on heikko huolimatta siitä, että asia on ollut esillä keskusteluissa muun muassa yhdistyksen hallituksessa.

Suomi-Japani -ystävyystoiminta on ala, jolla toimii useita kymmeniä yhdistyksiä ja muita yhteisöjä ilman koordinoitua yhteistyötä, ja vailla taloudellista tukijärjestelmää. Ala on hajanainen ja kaipaisi kipeästi uudelleenorganisointia. Japania ry:n vuonna 2004 käynnistämä "Japania kautta Suomen" -yhteistyön kehittämisprojekti tähtää siihen, että 'Enemmän Japania!' -teemasta tulisi totta koko Suomessa. Ratkaisu vaatii nykyisten rakenteiden perusteellista uudistamista sekä yhteisymmärrystä ja yhteistyötä kaikilta toimijoilta laidasta laitaan.

"Pro Japania" -risteilyseminaarissa, jonka Japania ry järjestää syyskuun alussa punavalkoisen Viking Linen Gabriellalla, pohditaan "Japania kautta Suomen" -ystävyystoiminnan tulevaisuutta. Seminaari on jo neljäs sarjassa, joka alkoi Tampereelta elokuussa 2004. Laaja-alainen osallistuminen "Enemmän Japania!" -risteilyseminaariin on suotavaa!

Heikki Mallat (15.4.2007)

 

Japanian yhteystiedot