Japania ry Finland
Japania ry:n toiminta on päättynyt. Näitä sivuja ei enää päivitetä.
  Opetusministeriön tuki muuttuu

  • Opetusministeriön tuki kulttuurivaihdolle on muuttumassa vientipainotteiseksi.
  • Ystävyysyhdistysten toiminta on kuitenkin tuotipainotteista.
  • Sille myönnetty tuki on perustunut kahdenvälisiin kulttuurivaihtosopimuksiin, jotka ovat nyt ministeriön johtavan virkamiehen mukaan 'hallinnollista hölynpölyä'.

Suomen ja Japanin välinen kulttuurivaihtosopimus on 1970-luvun lopulta ja siihen perustuen mm. Japania ry on saanut harkinnanvaraista tukea 'toimintaan ja kulttuurivaihtoon'. Tuen määrä vuonna 2005 oli 11.000 euroa. Yhdistyksen tuloista se on runsas viidesosa.

Puheenjohtaja Arto Haapaniemi on huolissaan. - Opetusministeriön tuen turvin Japania ry on voinut ylläpitää kerhohuonetta Helsingin Kalliossa ja toimia Japania kautta Suomen yhteistyön kehittämisprojektin vetäjänä. Kulttuurivaihtosopimuksen jäädessä avustusten myöntämisperusteena taka-alalle yhdistyksen nykyinen toiminta joutuu vaikeuksiin. Rahaa on hankittava muualta ja myös yhdistyksen hallintoa on uudistettava.

Keinoja toki on. Lisää tuloja yhdistykselle pyritään kokoamaan tarjoamalla lähinnä yhteisöjäsenille Japani-orientaatioita. Kysymys on Japani-aiheisista koulutus- ja virkistystilaisuuksista, joissa hyödynnetään yhdistyksen piirissä olevaa Japani-osaamista. Asiasta kerrotaan tarkemmin toisaalla lehdessä.

Hallinnon uudistaminen tarkoittaa eräiden toimintojen ulkoistamista ja kulurakenteen keventämistä. Ratkaisuna nähdään Pro Japania Osuuskunta. Esitys sisältyy vuoden 2006 toimintasuunnitelmaan ja talousarvioon, joista kerrotaan tällä aukeamalla.

Kulttuurivaihdon tukien muuttaminen vientipainotteiseksi perustuu Hannele Koivusen selvitykseen (Opetusministeriön julkaisuja 2004:22) ja kolmen ministerin - Karpela-Lehtomäki-Pekkarinen - päätökseen. Ystävyysyhdistyksiltä muutos vaatii henkistä uudelleen asennoitumista ja hankkeita, jotka sopivat muutokseen.

Heikki Mallat

 

Japanian yhteystiedot