Japania ry Finland
Japania ry:n toiminta on päättynyt. Näitä sivuja ei enää päivitetä.
  Keskustelua

Pääkirjoitus 'Merkkivuosi 2005' (Fin-Nippon Pro Japania 4/2005) oli omistettu lähes kokonaan Suomalais-Japanilainen Yhdistys ry:lle, joka viettää tänä vuonna perustamisensa 70-vuotisjuhlavuotta. Palaute tuli yhdistyksen puheenjohtaja Juha Kailalta (18.9.) Kiitos yhdistyksemme puolesta kovasti kehuvasta pääkirjoituksesta. Minäkin uskon, että yhteistyömuotoja kehittämällä voimme palvella kaikkien jollain lailla Japaniin liittyvien yhdistysten jäsenistöä entistä paremmin.

Idea suomalais-japanilaisesta yhteistyöstä Japanin kulttuurikeskuksen perustamiseksi Suomeen on saanut ristiriitaisen vastaanoton. Kirjoitus 'Kaikille tärkeä tavoite 090909' (Fin-Nippon Pro Japania 4/2005) sai Japanista käsin sekä vihreää että punaista valoa. Vihreää hankkeelle näytti Suomen Japanin Instituutin johtaja Heikki Mäkipää, jonka mukaan se on kannatettava ja sille on pyrittävä löytämään rahoitusta myös Japanista. Punaista tuli Japani-Suomi -yhdistyksen avainhenkilöltä, rouva Haruko Hayakawalta, joka sanoutui irti hankkeesta. Julkaistussa haastattelussa hän tosin oli maininnut, että 'Suuri unelmani olisi perustaa Suomeen Japanin kulttuurikeskus.' (Jäsenlehti 2/2005). Myönteisin palaute Suomesta on Suomen Japanin Instituutin edelliseltä johtajalta. Katja Valaskivi kirjoittaa: Pidän ajatusta suomalaisen Japani-osaamisen ja -kiinnostuksen kokoamisesta erittäin hyvänä. Japanin Suomen kulttuuri- ja tiedekeskus olisi mahtava juttu! Poliisi kiinnostui hankkeen rahoituksesta saatuaan nimettömän ilmiannon. Päätoimittajaa kuulusteltiin, mutta syytettä ei nostettu, koska
(1) Japania ry voi oikeusministeriössä hyväksyttyjen sääntöjensä mukaan ottaa vastaan lahjoituksia, ja
(2) Varainkeräyslupahakemus on menossa Uudenmaan lääninhallituksen käsittelyyn.

Toimitus toteaa, että Fin-Nippon Pro Japanian esille ottama Japanin kulttuurikeskuksen perusta- minen Suomeen on suuren mittaluokan asia ja on iloinen siitä, että asiassa on syntynyt keskustelua.

Keskustelu toivon mukaan jatkuu. Pääasia on kuitenkin siirtyä sanoista tekoihin.

Heikki Mallat

 

Japanian yhteystiedot