Japania ry Finland
Japania ry:n toiminta on päättynyt. Näitä sivuja ei enää päivitetä.
  Fin-Nippon Pro Japania n:o 4/2005 - esittely

Ensi silmäyksellä lukija ei ehkä edes huomaa, että lehteä on uudistettu. Lehden nimi on sama, samoin sivukoko (A5). Myös etukannen layout on tuttu aiemmista numeroista.

Lähempi tarkastelu kuitenkin osoittaa, että Fin-Nippon Pro Japania 4/2005 on erilainen kuin Fin-Nippon Bulletin 3/2005.

Tärkein ero on lehden sisällön painotuksissa. Bulletin keskittyi julkaisijansa Japania ry:n järjestöasioihin, Pro Japania keskittyy Suomi-Japani -aiheisiin laaja-alaisemmin. Uutiset ja ajankohtaiset henkilöt sekä harrastus-, kulttuuri- ja ystävyystoiminnan ilmiöt ovat nyt etualalla.

Järjestöasiatkin lehdessä näkyvät myös jatkossa, mutta aiempaa paljon tiivimmässä muodossa ja tapahtumatietojen osalta lehden väliin pistettyinä erillisinä liitteinä.

Järjestötiedottaminen on kuitenkin siirtymässä internetiin. Eli Fin-Nippon Bulletinkin alkaa ilmestyä ennen pitkää sähköisessä muodossa.

Muutos on ajan sanelema ja liittyy käynnissä oleviin uudistuksiin, joiden avulla alan yhteistyötä ja näkyvyyttä pyritään lisäämään, samalla kun tavoitellaan uutta väkeä Japani-aiheiden pariin.

Heikki Mallat (1.9.2005)

 

Japanian yhteystiedot