Japania ry Finland
Japania ry:n toiminta on päättynyt. Näitä sivuja ei enää päivitetä.
  Fin-Nippon n:o 2/2004 Bulletin - pääkirjoitus

Kun yhdistyksen tilillä oli vain 79 senttiä ...

Tietoja Japania ry:n vuoden 2003 toiminnasta ja taloudenpidosta on toisaalla tässä lehdessä. Toiminnallisesti ja jäsenmäärän kehityksen osalta yhdistyksen ensimmäinen vuosi on varovaisestikin arvioiden ollut hyvä. Japania ry:n toiminta oli monipuolista ja runsasta - harva yhdistys pystyy samaan ensimmäisenä toimintavuotenaan. Tilaisuudet, julkaisut ym. olivat yhdistyksen tarkoitusperien mukaisia. Kyllä ne edistivät omalta osaltaan suomalais-japanilaista kanssakäymistä. Hyvällä asialla on siis oltu. Sitä vahvistaa myös jäsenmäärän kasvu. Jäseneksi liitytään yhdistyksiin, joilla on tarjota jotain sellaista, jonka henkilö tai yhteisö kokee arvokkaaksi. Sellaista joka tukee liittyjän omia, alaa koskevia pyrkimyksiä. Japania ry:llä lienee ilo kuulua tällaisten yhdistysten joukkoon.

Yhdistyksen kuin yhdistyksen talous on yleensä tiukoilla. Jäsenmaksuina, ilmoitus- ja. muuna myyntinä sekä avustuksina saaduilla tuloilla yhdistyksen on katettava toiminnan aiheuttamat menot. Käytännössä tilanne on kuitenkin päinvastainen. Yhdistyksellä - ollakseen jäseniä houkutteleva - pitää olla toimintaa. Menot syntyvätkin tavallisesti ennen tuloja. Jotta yhdistys saisi jäsenmaksut, sen on hankittava pankkisiirtolomakkeet ja kirjekuoret sekä maksettava postimaksut. Jotta yhdistys saisi ilmoitustuloja, sillä on oltava sisällöltään tasokas lehti ja sillä levikki, joka kattaa alan kohderyhmän mahdollisimman hyvin. Sama koskee myös muita myyntituloja; niitä mielivällä pitää olla kaupan uniikkia ja haluttua tavaraa. Ja jotta yhdistys voisi edes hakea avustuksia, sen on osoitettava, että sen toiminta on alaa rikastuttavaa. Kaikilla lohkoilla - jäsenmaksut, ilmoitus- ja muu myynti, avustukset - kaavailtu tulo on yhdistykselle kuitenkin epävarmaa saatavaa. Mutta silti yhdistyksen on toimittava...

Japania ry:n talous alkoi 0-tilanteesta, mutta ylti lähelle 40.000 euroa. Se on saavutus, joka tuntuu uskomattomalta. Siihen suhteutettuna 1.300 euron alijäämä on vähäinen, varsinkin kun yhdistyksen pankkitilillä oli 31.12.2003 rahaa runsas 1.500 euroa. Silti alimmillaan yhdistyksen tilin saldo oli vain 79 senttiä. Taseen tiliveloista huomattava osa on maksettu heti vuodenvaihteen jälkeen ja loppujen osalta on maksusuunnitelma. Vuoden 2004 maaliskuun puolenvälin lukujen perusteella yhdistyksen talous näyttäisikin olevan melko hyvällä mallilla.

"Mutta vaillinki on olemassa. Se on meissä itsessämme." Sanat ovat konttoripäällikkö Ryhtilän Mika Waltarin näytelmästä "Miljoonavaillinki". Ja niinhän se on, sillä vaikka saamme aikaan yhtä ja toista, niin pitäisihän meidän pystyä enempään ja parempaan!

Heikki Mallat (16.3.2004)

 

Japanian yhteystiedot