Japania ry Finland
Japania ry:n toiminta on päättynyt. Näitä sivuja ei enää päivitetä.
 Apurahoja

  • Japanin suurlähetystö

Tiedot Japanin opetusministeriön, Japan Foundationin ym. tahojen kulloinkin ajankohtaisista apurahoista löytyvät Japanin suurlähetystön internet-sivuilta www.fi.emb-japan.go.jp

Scandinavia-Japan Sasakawa Foundation myöntää apurahoja Japanin kansaa, yhteiskuntaa, kulttuuria, taloutta ja teknologiaa koskevia opintoja ja tutkimuksia varten.

Sasakawa-säätiön tehtävänä on lisätä yhteistyötä ja yhteisymmärrystä Pohjoismaiden, tässä tapauksessa erityisesti Suomen ja Japanin välillä.

Sasakawa-säätiön apurahat Japaniin vuodelle 2007 nyt haettavissa

Tieteenala: Eri alat

Erityisehdot: Tukea myönnetään tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun lääketieteen, humanististen tieteiden, yhteiskuntatieteiden, tekniikan sekä taiteen alalla.

Hakumenettely: Hakemuksia voivat jättää yksityishenkilöt, ryhmät, yritykset, laitokset ja organisaatiot. Hakemuksen tulee sisältää mm. seuraavat seikat:

  • Matkan / projektin tarkoitus;
  • Hakijan taustatiedot ja ansiot;
  • Tieto siitä, onko hakija ollut jo yhteydessä Japaniin matkan / projektin toteuttamista koskevissa asioissa;
  • Selvitys arvioiduista kustannuksista;
  • Lyhyt englanninkielinen selostus matkan tarkoituksesta.

Lisätietoja antaa professori Pirkko Vihko, puh. 040 543 1734. Hakemukset on toimitettava keskiviikkoon 28. helmikuuta mennessä osoitteeseen: The Scandinavia-Japan Sasakawa Foundation, PL 134, 00251 Helsinki.

Apurahan saajalle ilmoitetaan kirjeitse. Apurahan saajan tulee kolmen kuukauden kuluttua apurahan käytöstä jättää säätiölle tilitys ja selvitys tuloksista.

  • Sasakawa-säätiön apurahan saajat vuonna 2006

Toukokuun 3. päivätyn tiedotteen mukaan The Scandinavia-Japan Sasakawa Foundationin vuoden 2006 apurahan sai 21 hakijaa. He kuuluvat kolmeen kategoriaan: Research (=tutkimus), Education (=opetus) ja Other (=muu). Jaettu summa on 105.000 euroa.

The Scandinavia-Japan Sasakawa Foundationin GRANTS 2006-FINNISH DEPARTMENT

RESEARCH/TUTKIMUS:

JOUKO, Petteri, Major, LicPhil, National Defence College:
> PhD-student. Studing Japanese experiences on countering the allied amphibious operations during the Second World War.

JÄRVENSIVU, Timo, PhD student, Helsinki School of Economics:
> Research work at Tohoku Fukushi University, Sendai. The subject is: Innovative elderly care networks in Finland and in Japan.

KANTOLA, Kalle, Researcher, HUT:
> PhD-studies at the University of Nagoya with prof. Fukkuda about nanocomponent in cellular phones.

KARJALAINEN, Toni-Matti, Project manager, Decode, HUT:
> Research collaboration at the Kyto Institute of Technology. Arrangement of three research workshops in Japan in collaboration with HUT.

KARPPINEN, Maarit J., professor, HUT:
> Collaborative research at Tokyo Tech.

MATVEJEFF, Mikko, PhD-student, Tokyo Tech:
> Postdoctoral studies about strongly correlated electron oxides in Tokyo Tech.

MÄKINEN, Juha, Liuetenant colonel, PhD, Director of the Research Group of Militarypedagogy, National Defence College:
> Face-to-face preparation of a common article with dr. Totok Hari Wibowon.

NISKA, Markus, P., PhD-student, University of Oulu:
> Continuation of PhD studies at Tohoku University

PÖLKKI, Miika, Researcher, and RAUD, Rein, Professor, University of Helsinki:
> Library work at the National Institute of Japanese Literature to write the book about the History of Japanese Literature in Finnish for university students.

REPOKARI, Lauri, Research manager, Decode, HUT:
> Collaboration at Kyoto Institute of Technology, joint seminars, collaboration with Panasonic, Toyota, Nissan.

RUMMUKAINEN, Arto, Senior forest researcher, Institute of Forest Research:
> Visit to support and strengthen the existing research collaboration at the Universities of Tokyo, Tsukuba and Sapporo.

SVIRKO, Yury, Professor in physics, University of Joensuu:
> Visit to Tokyo to work together with prof. Makato Kuwata-Gonokami, Head of the Quantum Phase Electronic Correlation Center.

EDUCATION/OPETUS:

HAUTA-AHO, Pauliina, Student (music), Helsinki Polytechnic Stadia:
> Suzuki method studies in flute skills. Recommendation from Toshio Takahashi.

KABIR, Md. Humayun, Student (Telecommunication, information technology), now making Master's degree at Waseda University in global information:
> Accepted to study for two years at Waseda University (Letter Admission).

KARJALAINEN, Katri, Student and trumpet teacher, Hokkaido University of Education, Sibelius Academy:
> Studies and collection of material for Master's degree.

MALLAT, Heikki/Japania ry, Bachelor of Science (Econ.), Teacher of Japanese:
> Study tour to learn new Japanese.

FINNISH PROGRAM TO DEVELOPE TEACHING OF JAPANESE LANGUAGE/ UEMURA, Lecturer, SMEDLUND, Extra-staff teacher, OJA, Student, University of Helsinki:
> Development of teaching and material for learning for Finnish students, preparation of Japanese grammar. Collection of material from scientific articles.

RAJALA, Terttu, Lecturer (Japanese), University of Jyväskylä:
> To write text book of basic language. Collection of material.

OTHER/MUU:

FISKARS DESIGN VILLAGE:
> To organize exhibitions about the village in Japan.

MÄENPÄÄ, Heikki, Managing producer, Kangasala:
> Cultural Bridges, three concerts of Finnish music in Japan.

VOIONMAAN KOULU/ NIIZA-RYHMÄ/RIITTA SARAVESI, Jyväskylä:
> 14 students, three teachers, student exchange programme, to continue it, studies of Japanese language.

Scandinavia-Japan Sasakawa Foundation on jakanut Japanista kiinnostuneille, eteville suomalaisille apurahoja vuodesta 1986 lähtien. Kiitoksen säätiön Suomeen tulosta ansaitsee silloinen Finnairin pääjohtaja, ministeri Gunnar Korhonen. Tätä nykyä Suomen yksikön johtaja on professori Reijo Vihko.

Säätiö jatkaa aiemmin omaksumaansa linjaa ja myöntää apurahoja lähes yksinomaan tutkimukseen ja opiskeluun. Kulttuurin muiden alojen sivuuttaminen ei kuitenkaan johdu tietämättömyydestä eikä haluttomuudesta, vaan siitä että säätiön on noudatettava avustuksia myöntäessään Ruotsin verotuskäytäntöä, jonka mukaan kulttuurille tarkoitetut apurahat ovat verollisia.

Vuoden 2005 apurahan saajat

Vuoden 2004 apurahan saajat

Vuoden 2003 apurahan saajat

 

Japanian yhteystiedot