Japania ry Finland
Japania ry:n toiminta on päättynyt. Näitä sivuja ei enää päivitetä.
 Apurahoja

  • Japanin suurlähetystö

Tiedot Japanin opetusministeriön, Japan Foundationin ym. tahojen kulloinkin ajankohtaisista apurahoista löytyvät Japanin suurlähetystön internet-sivuilta www.fi.emb-japan.go.jp

Scandinavia-Japan Sasakawa Foundation myöntää apurahoja Japanin kansaa, yhteiskuntaa, kulttuuria, taloutta ja teknologiaa koskevia opintoja ja tutkimuksia varten.

Sasakawa-säätiön tehtävänä on lisätä yhteistyötä ja yhteisymmärrystä Pohjoismaiden, tässä tapauksessa erityisesti Suomen ja Japanin välillä. Sasakawa-säätiö jakaa apurahoja vuosittain. Hakuaika on helmikuun loppuun mennessä. Lomake www.sjsf.se > Finland.

Tieteenala: Eri alat

Erityisehdot: Tukea myönnetään tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun lääketieteen, humanististen tieteiden, yhteiskuntatieteiden, tekniikan sekä taiteen alalla.

Hakumenettely: Hakemuksia voivat jättää yksityishenkilöt, ryhmät, yritykset, laitokset ja organisaatiot. Hakemuksen tulee sisältää mm. seuraavat seikat:

  • Matkan / projektin tarkoitus;
  • Hakijan taustatiedot ja ansiot;
  • Tieto siitä, onko hakija ollut jo yhteydessä Japaniin matkan / projektin toteuttamista koskevissa asioissa;
  • Selvitys arvioiduista kustannuksista;
  • Lyhyt englanninkielinen selostus matkan tarkoituksesta.

Apurahan saajalle ilmoitetaan kirjeitse. Apurahan saajan tulee kolmen kuukauden kuluttua apurahan käytöstä jättää säätiölle tilitys ja selvitys tuloksista.

  • Sasakawa-säätiön apurahan saajat vuonna 2007

The Scandinavia - Japan Sasakawa Foundationin Suomen yksikkö on päättänyt toukokuun alussa vuoden 2007 apurahan saajista. Saajia yhteensä 26. jaettu määrä oli 100.000 euroa, josta tutkimus sai 53.100 euroa, opetus 36.900 euroa ja muu tarkoitus 10.000 euroa.

The Scandinavia-Japan Sasakawa Foundationin GRANTS 2007-FINNISH DEPARTMENT

PAAKKONEN, Anja, MSc, University of Helsinki

HAAHTI, Antti, Professor, University of Lapland

OKKONEN, Tuula, PhD, University of Oulu

SILFVERBERG, Harry, PhD, University of Tampere

TOSSAVAINEN, Jussi, MSc, Journalist, Helsinki

OJALA, Arto, Master of Economy, Jyväskylä

HEIMBURGER, Anneli, PhD, Technology, University of Jyväskylä

LÄNSISALMI, Riikka, PhD, Literature, Principal lecturer, Laurea, Helsinki

JAAKOLA, Hannu, Professor, Tampere University of Technology, Pori

EVÄSOJA, Minna, PhD, Japanese studies, University of Helsinki

POUKKA, Päivi, PhD-student, University of Helsinki

JÄÄSKELÄINEN, Mika, Warrant Officer, National Defence College

AUTERE, Vesa, Major G.S., National Defence College

SÖDERLUND, Peter, Navy Officer, Defence Staff

WIRMAN, Hanna, PhD-student, University of Lapland

PAJUNEN, Asta, Studies for the Master of Arts, Painting

HOLMSTEDT, Lasse, Studies of of Tecnology, Tampere University of Techology

HIRSI, Tuomas, PhD-student, Tecnology, Helsinki University of Technology

PELLONPÄÄ-FORSS, Maria with Tarja Trygg Textile designer, Espoo

RIIKONEN, Maria, Student, University of Helsinki

RIEKKINEN, Marianna, MD, Helsinki

HATAJA, Kim, Master of Arts, University of Lapland

HUMAYUN, Kabir, Student, Telecommunication, Espoo

KAARISILTA, r.y., Art and actively center for young dissables, Villähde

FINLAND-NIHON Bunka Tomo no Kai, Helsinki

JAPANIA RY, Helsinki.

Scandinavia-Japan Sasakawa Foundation on jakanut Japanista kiinnostuneille, eteville suomalaisille apurahoja vuodesta 1986 lähtien. Kiitoksen säätiön Suomeen tulosta ansaitsee silloinen Finnairin pääjohtaja, ministeri Gunnar Korhonen. Tätä nykyä Suomen yksikön johtaja on professori Reijo Vihko.

Säätiö jatkaa aiemmin omaksumaansa linjaa ja myöntää apurahoja lähes yksinomaan tutkimukseen ja opiskeluun. Kulttuurin muiden alojen sivuuttaminen ei kuitenkaan johdu tietämättömyydestä eikä haluttomuudesta, vaan siitä että säätiön on noudatettava avustuksia myöntäessään Ruotsin verotuskäytäntöä, jonka mukaan kulttuurille tarkoitetut apurahat ovat verollisia.

Vuoden 2006 apurahan saajat

Vuoden 2005 apurahan saajat

Vuoden 2004 apurahan saajat

Vuoden 2003 apurahan saajat

 

Japanian yhteystiedot